28 اردیبهشت 1401
شماره خبر: 267611

بازدید سرزده سرپرست اداره صمت چهارباغ از فروشگاه های زنجیره ای سطح شهرستان

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

در راستای کنترل و پایش عرضه و موجودی کالاهای اساسی و هماهنگی با جهاد کشاورزی جهت جبران کمبودها و تامین کالاهای مورد نیاز شهروندان، مهندس نیک منش سرپرست اداره صمت چهارباغ از فروشگاه های زنجیره ای سطح شهرستان بازدید کرد. بازدیدهای سرپرست اداره صمت و عوامل این اداره از مراکز عرضه کالاهای اساسی سطح شهرستان به طور منظم و.مستمر ادامه خواهد داشت.