27 اردیبهشت 1401
شماره خبر: 267541

ملاقات مردمی شهردار کمالشهر برگزارشد

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

ملاقات مردمی شهردار کمالشهر با شهروندان برگزار گردید در این دیدار دکتر بهمنی باحضور در کنار شهروندان ، پاسخگوی مشکلات مطروحه شهروندان بود.