30 دی 1400
شماره خبر: 262421

برگزاری دوره های آموزشی شهرداری چهارباغ برای ادارات،کارخانجات و شهروندان

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

این دوره، آموزش استفاده از خاموش کننده های دستی برای بسیجیان آموزش شناسایی و نحوه استفاده از خاموش کننده های دستی توسط آتش نشانی شهرداری چهارباغ این بار برای بسیجیان دریا دل در پایگاه بسیج شهید صبوری مهدی آباد برگزار شد. در ضمن آموزش فوق هر هفته با زمانبندی و مکان مشخص ادامه خواهد داشت.