25 دی 1400
شماره خبر: 262029

بازدید استاندار البرز از شهرک گلخانه ای آرسام البرز شهرستان چهارباغ

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

دکتر عبدالهی، استاندار البرز در سفر خود به شهرستان چهارباغ به همراه شمیرانی فرماندار این شهرستان از شهرک گلخانه ای آرسام البرز شهرستان چهارباغ واقع در روستای زکی آباد بخش رامجین بازدید بعمل آوردند. گفتنی است متصدیان این شهرک گلخانه ای ۴۰ هکتاری، به صورت سرپوشیده به پرورش گیاهان زینتی و کشت صیفی جات می پردازند.