16 آذر 1400
شماره خبر: 260205

نقاط حادثه خیر جاده منتهی به روستای خوارس ایمن سازی شد

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

طی بازدید چند روز گذشته شاکر بخشدار مرکزی و مجرد معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان کرج از روستای خوارس با شیب و تند و حادثه‌خیز طی روز جاری جاده مذکور با نصب نیوجرسی ایمن سازی شد.در اجرای این طرح، تعداد ۴۰ نیوجرسی توسط اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان کرج بمنظور تأمین ایمنی و رعایت استانداردهای لازم در محور جاده خوارس جا نمایی و نصب شد.