15 آذر 1400
شماره خبر: 260186

ضرورت حذف ردیف‌های مشابه در بودجه ۱۴۰۱

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

دبیر کمیسیون تلفیق شورای شهر کرج گفت: پراکندگی ردیف‌های مشابه بودجه در حوزه‌های مختلف باید احصا و حذف شوند.مسعود محمدی، مسئول اجرای این امر را معاونت برنامه ریزی و توسعه انسانی عنوان کرد و افزود: احصا و حذف این بندها به منظور اعمال نظام مالی و نظارت صحیح و یکپارچه در بودجه ۱۴۰۱ ضروری است.