15 آذر 1400
شماره خبر: 260182

آغاز عملیات تعویض و بهسازی جداول کوچه های مهدی آباد

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

عملیات تعویض و بهسازی جداول کوچه های شهرک مهدی آباد توسط عوامل اداره امور عمرانی و مدیریت ناحیه ۲ معاونت خدمات شهری شهرداری چهارباغ آغاز شد. در این پروژه، در کوچه های اولویت دار با نظارت کارشناسان اداره امور عمرانی و همکاری مدیریت ناحیه مهدی آباد، عملیات بهسازی جداول و جوی ها اجرایی می شود.