14 آذر 1400
شماره خبر: 260082

رنگ آمیزی سرعتگیرها در شهرک ابریشم چهارباغ

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

عوامل واحد حمل ونقل و ترافیک معاونت خدمات شهری و امور نواحی شهرداری چهارباغ در راستای ایمن سازی معابر و جلوگیری از حوادث رانندگی، نسبت به رنگ آمیزی سرعت گیرهای سطح شهرک ابریشم اقدام کردند. در تصاویر فوق عوامل واحد حمل ونقل و ترافیک شهرداری چهارباغ را در حال رنگ آمیزی سرعتگیرهای سطح شهرک ابریشم مشاهده می کنید.