11 آذر 1400
شماره خبر: 259975

کارشناس شهرداری چهارباغ، مدرس کشوری و دارای برد تخصصی نجات جاده

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

محمود کیماسی، از کارشناسان زبده آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری چهارباغ، این روزها به عنوان مدرس دوره تربیت مربی جست و جو و نجات در حوادث حمل و نقل جاده ای در استان اصفهان در حال تدریس و آموزش می باشد.مهندس کیماسی، مدرس کشوری و دارای برد تخصصی نجات جاده است. برای این همکار عزیزمان آرزوی توفیق روز افزون داریم.