9 آذر 1400
شماره خبر: 259850

دیدار مدیریت شهری چهارباغ با فرمانده جدید سپاه ناحیه بسیج شهرستان

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

رییس، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار چهارباغ با حضور در ساختمان ستادی سپاه ناحیه بسیج چهارباغ با سرهنگ حسنیان فرمانده جدید سپاه ناحیه شهرستان دیدار کردند. در این دیدار مدیریت شهری چهارباغ بر همکاری و هم افزایی با بسیج در ارایه خدمات شهری و اجتماعی و امور محوله در بازه های زمانی مختلف تاکید کردند. سرهنگ حسنیان در هفته جاری به سمت فرمانده جدید سپاه ناحیه شهرستان چهارباغ منصوب شد.