2 آذر 1400
شماره خبر: 259501

ملاقات مردمی فرماندار چهار باغ

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

در این ملاقات فرماندار شهرستان چهار باغ ضمن بررسی مشکلات مردم راهکار های قانونی را ارائه و پس از بررسی و کارشناسی جهت رسیدگی و اقدام لازم به مراجع ذیربط ارجاع نمود.در راستای تداوم برنامه دیدار چهره به چهره مردم با مسئولان، ملاقات عمومی فرماندار شهرستان چهار باغ با شهروندان هر هفته سه شنبه ۸ تا ۱۱ صبح برگزار میگردد.