12 مهر 1400
شماره خبر: 257112

«مصطفی سعیدی سیرائی» شهردار کرج شد

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

با صدور حکمی از سوی وزیر کشور، مصطفی سعیدی سیرائی شهردار کرج شد.مصطفی سعیدی سیرائی با حکم وزیر کشور شهردار کرج شد.گفتنی است؛ مصطفی سعیدی سیرائی هفتم شهریورماه سال جاری از سوی شورای شهر کرج و با کسب هشت رأی موافق به‌عنوان شهردار کرج انتخاب و معرفی شده بود.