12 مهر 1400
شماره خبر: 257111

بازدید رئیس اداره صمت شهرستان ساوجبلاغ از اتحادیه نانوایان

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

در این دیدار زارع کار ضمن تبریک انتخاب اعضاء هیات مدیره اتحادیه نانوایان از کلیه اعضا خواست با تمام توان نسبت به پیگیری امور مرتبط با حوزه نان کوشا باشند.وی همچنین گفت:با توجه به افزایش قیمت نان دیگری هیچ بحثی از طرف نانوایان قابل قبول نبوده وکیفیت وقیمت می‌بایست رعایت شود.زارع کار نظارت دقیق بر نانوایی ها را خواستار واز اعضا ءخواست تا خدمات مطلوب را به نانوایان شهرستان ارائه نمایند.