1 مهر 1400
شماره خبر: 256587

بازدیدمدیریت شهری نظرآباد از ادامه روند رنگ آمیزی و مناسب سازی مدارس

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

اکبر زاده رئیس شورای اسلامی شهر در ادامه این بازدید گفت،شهرداری همه ساله بمنظور استقبال از ماه مهر و رفاه حال دانش آموزان عملیات رنگ آمیزی، نقاشی و اجرای پیام های تربیتی در محیط مدارس را در دستور کار قرار می دهد . بر این اساس عملیات رنگ آمیزی و مناسب سازی مدارس در دست اجرا قرار گرفته و سایر مدارس نیز به نوبت رنگ آمیزی و ساماندهی خواهند شد.