27 شهریور 1400
شماره خبر: 256299

سرپرست سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری کرج معرفی شد

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

سرپرست سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری کرج با صدور حکمی از سوی سرپرست شهرداری کرج معرفی شد.طی حکمی از سوی مصطفی سعیدی سیرائی، سرپرست شهرداری کرج «محسن امیدوار» به‌عنوان سرپرست سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری کرج معرفی و منصوب شد.