15 شهریور 1400
شماره خبر: 255708

هادی لطفی به عنوان شهردار ششمین دوره شورای اسلامی شهر طالقان معرفی شد

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

پیرو فراخوان منتشره شورای اسلامی شهر طالقان به منظور انتخاب شهردار ، اعضای شورا طالقان پس از بررسی های همه جانبه سوابق و عملکرد داوطلبین ، دکتر هادی لطفی را بالاتفاق و با پنج رای موافق به عنوان شهردار طالقان انتخاب نمودند. منتخب شورای شهر طالقان جهت صدور ابلاغ به استانداری معرفی خواهد شد.