3 آبان 1399
شماره خبر: 243970

عملیات برداشت آسفالت دور میدان جهاد توسط واحد عمران شهرداری هشتگرد

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

در راستای بهبود عبور و مرور شهری بعلت ایجاد برآمدگی در آسفالت دور میدان جهاد که محل توقف و چرخش خودروها می باشد با دستور مهندس یگانه شهردار هشتگرد و در ادامه اجرای روکش آسفالت معابر شهری , با استفاده از دستگاه مکانیزه بخش رویه آسفالت این مسیر برش و برداشت شده و روکش آسفالت با مصالح مناسب توسط واحد عمران شهرداری انجام خواهد گرفت .

عملیات برداشت آسفالت دور میدان جهاد توسط واحد عمران شهرداری هشتگرد