26 بهمن 1398
شماره خبر: 230860

خاک و نخاله های شهرک سهرابیه جمع آوری شد

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

مسئول برنامه ریزی و هماهنگی خدمات شهر منطقه 3 شهرداری کرج از جمع آوری و پاکسازی خاک و نخاله های خیابان امیریان و اطراف مدرسه شهرک سهرابیه خبر داد .حامد عظیمی عنوان کرد: خاک و نخاله های خیابان امیریان و اطراف مدرسه شهرک سهرابیه پاکسازی و جمع آوری شد

خاک و نخاله های شهرک سهرابیه جمع آوری شد