23 بهمن 1398
شماره خبر: 230724

جشنواره غذا در شهرداری نظرآباد برگزار شد

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

جشنواره غذا با حضور مهندس عسگری شهردار ،رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر در محل نمازخانه شهرداری نظرآبادبا هدف معرفي غذاهاي سنتي و تشويق پرسنل شهرداری به استفاده از غذاهاي سالم و مناسب برگزار گرديد.گفتني است: اين مسابقه در سه بخش پيش غذا، غذاي اصلي و دسر برگزار گرديد و به برندگان هر بخش جوايزي اهداء گرديد.

جشنواره غذا در شهرداری نظرآباد برگزار شد