20 آبان 1398
شماره خبر: 224654

شن ریزی و تسطیح خیابان شهید دستغیب چهارباغ

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

در راستای ارایه خدمات ویژه به شهروندان چهارباغ، امروز عوامل واحد امور شهر معاونت خدمات شهری و امور نواحی نسبت به شن ریزی و تسطیح خیابان شهید دستغیب چهارباغ اقدام کردند.این عملیات بر اساس بازدید میدانی کارشناسان، نیاز سنجی، اولویت بندی و ضرورت اجرای خدمات ویژه شهری اجرا می شود.خدمات دهی به سایر معابر و خیابان های شهر چهارباغ و نواحی ملک آباد و مهدی آباد ادامه دارد.

 شن ریزی  و تسطیح خیابان  شهید دستغیب چهارباغ