4 آبان 1398
شماره خبر: 223826

رتبه اول شهرستان ساوجبلاغ در کشت محصولات گلخانه ای در البرز

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان،ساوجبلاغ گفت : ساوجبلاغ پیشتاز در سطح زیر کشت محصولات گلخانه ای در استان می‌باشد. الماسی با اعلام این خبر افزود: شهرستان ساوجبلاغ با کشت 200 هکتار انواع محصولات گلخانه ای بیشترین سطح زیر کشت محصولات گلخانه ای در استان را دارا می باشد که جهاد کشاورزی شهرستان آمادگی هرگونه همکاری با گلخانه داران و سرمایه گذاری در این بخش را خواهد داشت.

رتبه اول شهرستان ساوجبلاغ در کشت محصولات گلخانه ای در البرز