3 مهر 1398
شماره خبر: 221693

تکریم ارباب رجوع سرلوحه کار در شهرداری است

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

دکتر امیر بهمنی شهردار هشتگرد در جلسه ملاقات عمومی گفت: تکریم ارباب رجوع سرلوحه کار در شهرداریست ، مطالبات شهروندان در اسرع وقت رسیدگی خواهد شد .
جلسه ملاقات عمومی شهردار هشتگرد با شهروندان طبق برنامه و هر هفته سه‌شنبه در دفتر شهردار برگزار و ۵۲ نفر از شهروندان با وی دیدار داشتند .نظافت معابر ، لایروبی انهار ، تخفیف و تقسیط عوارض و مساعدت از جمله درخواست های مراجعین بوده است .

تکریم ارباب رجوع سرلوحه کار در شهرداری است