27 شهریور 1398
شماره خبر: 221164

کارگاه آموزشی باشگاه کتابخوانی کودک و نوجوان و دوشنبه های با کتاب مهد کودک ها در نظرآباد برگزار شد.

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

مریم مقدم ،رییس این اداره در ابتدای این جلسه با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ کتابخوانی بین کودکان و نوجوانان،اهداف تشکیل کارگاه را برشمرده و افزود: اگر بتوانیم به واسطه فعال نمودن باشگاه‌های کتابخوانی کودکان مان را با کتاب آشتی دهیم هر کودک نیز در خانواده سایر اعضای خانواده خود را به کتابخوانی ترغیب کرده و خانواده های مان را کتابخوان خواهیم کرد.
گفتنی است این کارگاه با حضور علاقه مندان داوطلب مهدهای کودک، سمن های جوان، کتابخانه های عمومی، کانون ها و موسسات برگزار شده و شرکت کنندگان در آن می توانند اقدام به تاسیس باشگاه نمایند.

کارگاه آموزشی باشگاه کتابخوانی کودک و نوجوان و دوشنبه های با کتاب مهد کودک ها در نظرآباد برگزار شد.